Regulamin

Sklep internetowy "www.myBEEhouse.com" jest własnością oraz jest prowadzony przez FPHU Turcza Piotr, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 1A, NIP: 944-153-54-85

Regulamin Sklepu Internetowego www.myBEEhouse.com

 

I. Postanowienia ogólne

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia dostępnych na stronie www.myBEEhouse.com.

2. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.myBEEhouse.com są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji złożonych zamówień, w celach marketingowych i promocyjnych i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. W przypadku gdy Klient poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

7. W przypadku wyboru płatności przelewem i braku potwierdzenia dotyczącego płatności lub wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 7 dni od jego złożenia - zamówienie zostanie anulowane, a towary zostaną ponownie wystawione do sprzedaży.

8. Należność za zamówiony towar jest pobierana w formie przedpłaty na konto. W tytule przelewu za zamówienie należy wpisać odpowiedni numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

9. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem” płatność dokonywana jest poprzez firmę realizującą dostawę, a zapłata następuje w momencie dostarczenia towaru.

10. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie - Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

11. Ceny oferowanych artykułów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy do klienta, które ponosi Kupujący zgodnie z postanowieniami dotyczącymi kosztów i zasad realizacji dostawy zamieszczonymi w części II niniejszego regulaminu.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

13. Produkty w promocji nie podlegają zniżkom wynikającym z rabatów indywidualnych oraz progów rabatowych.

14. Zniżki wynikające z rabatów indywidualnych, progów rabatowych oraz kuponów rabatowych nie sumują się, zaś w razie występowania prawa do kilku zniżek zastosowanie ma zawsze zniżka najkorzystniejsza dla klienta.

15. Nasza firma gwarantuje Państwu możliwość zwrotu lub wymiany całego zakupionego u nas towaru bądź jego części. Zwrot towaru realizowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta", a więc dotyczy w myśl ustawy konsumentów czyli osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego). Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony. Kupujący może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odesłać z otrzymanym wraz z nim rachunkiem najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili odstąpienia od umowy. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztom transportu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego licząc od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, lub niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru w przypadku gdy zostanie on przesłany w terminie późniejszym, aniżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

16. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim ukryte wady fizyczne, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

17. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

19. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: info@mybeehouse.com lub formularz kontaktowy na stronie sklepu.

20. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

21. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

22. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


II. Postanowienia dotyczące zasad dostawy towaru zakupionego w Sklepie Internetowym „www.myBEEhouse.com”.

III. Zasady oraz koszty dostawy towarów zakupionych w sklepie internetowym www.myBEEhouse.com dostępne są w formularzu „Opcje dostawy”.

+48 509 166 733
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl